Ing. arch. Denisa Valašková, autorizovaný architekt